Rozliczenia

Dowiedz się więcej

Opłata z tytułu Abonamentu pobierana jest każdorazowo z tytułu rozpoczęcia 30-dniowego okresu świadczenia usług Sklepu i nie podlega zwrotowi w przypadku zmiany Abonamentu, zawieszenia, bądź zamknięcia Sklepu w trakcie tego okresu. Opłaty i prowizje rozliczane są na koniec każdego okresu rozliczeniowego i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Pojedynczym okresem rozliczeniowym jest każdy kolejny okres 30 dni, od dnia w którym dokonano aktywacji konta. Płatności na rzecz Roygard powinny być wykonywane poprzez wykorzystanie mechanizmu „Opłać” dostępnego w ramach Konta Sprzedawcy.

Podobne tematy w tej kategorii