Dane Sprzedawcy oraz Dane Kontaktowe

Dowiedz się więcej

Zakładając konto Sprzedawcy, powinieneś podać w formularzu rejestracji dane Twojego przedsiębiorstwa. Ponieważ dane przedsiębiorcy są ustawowo jawne, w opisach wszystkich Twoich transakcji będą widoczne następujące informacje: – nazwa i dokładny adres przedsiębiorcy (jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, w opisie przedmiotu podane będzie dodatkowo także Twoje imię i nazwisko), – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, – numer, pod którym przedsiębiorca figuruje w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON)*, – numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub numer, pod którym przedsiębiorca został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Aby zarejestrować konto Sprzedawcy, w niektórych przypadkach konieczne jest przesłanie skanów dokumentów poświadczających prowadzoną przez Ciebie działalność gospodarczą. Przesłanie skanów nie jest potrzebne, jeśli spełniasz 2 warunki:
  • rejestrowałeś swoją firmę w Polsce,
  • aktywowałeś konto firmowe za pomocą przelewu.
W pozostałych przypadkach (dla firm zagranicznych, aktywacji za pomocą kodu przesyłanego pocztą czy firm rejestrowanych na wskazane wyżej numery NIP), wymagane jest  przesłanie skanu dokumentów.  

Podobne tematy w tej kategorii